Política de Privacitat

1. Cabero Group 1916, S. A. (d'ara endavant, “Finocam”), informa als usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades.

2. Els serveis, accés als continguts i oferta de productes d'aquesta web està exclusivament dirigida a majors de 18 anys, per la qual cosa, qualsevol persona que lliuri les seves dades personals, manifesta tenir com a mínim aquesta edat, quedant prohibit l'ús de www.finocam.com i el lliurament de dades personals a persones menors d'edat.

3. Finocam tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (“LOPD”), de forma confidencial i amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (“RLOPD”).

4. Les dades de caràcter personal que es facilitin en la Web, quedaran registrades en un fitxer de clients titularitat de Finocam degudament declarat i inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, amb la finalitat de dur a terme la prestació dels serveis oferts, així com, per enviar per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, ofertes de productes i serveis de la nostra empresa, millorar la relació comercial i gestionar les peticions realitzades pels nostres clients.

5. El simple fet de que l'Usuari enviï les seves dades personals a Finocam suposarà el consentiment de l'Usuari per a la seva incorporació al fitxer i el seu corresponent tractament.

6. L'Usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se mitjançant carta adjuntant fotocòpia del seu DNI o altre document oficial identificatiu a Cabero Group 1916, S. A. carrer Bailèn 41, 08010 de Barcelona.

7. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Finocam són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes perquè, en tot moment responguin a la seva situació actual.

8. Qualsevol usuari que tingui qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què Finocam utilitza les dades dels seus usuaris, pot escriure’ns a info@finocam.com.