Avís Legal Web:

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis a la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (d'ara endavant LSSI), passem a indicar:

Titular de la pàgina web: CABERO GROUP 1916, S.A. (d’ara endavant “Finocam”). Adreça: Bailén 41. CP: 08010 Barcelona. CIF: A58210675.

Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Volum 7705, Foli 21, Fulla 90288.

2. Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts.

1. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web de Finocam, concretament, sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protecció, sense l'autorització expressa dels seus titulars, excepte la possibilitat de compartir continguts quan Finocam així ho autoritzi mitjançant l’ús d’eines tecnològiques per aquesta finalitat.

Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web de Finocam estan protegits per la llei.

2. Finocam no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços situats a la pàgina web, segons l'establert en l'article 17 de la LSSI.

3. Finocam no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina web titularitat de Finocam i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de Finocam o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l'exercici per part de Finocam de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual els usuaris poden accedir a través de la pàgina web de Finocam, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d'una altra índole. En conseqüència Finocam no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions que pugui cometre l'Usuari en relació amb aquests drets.

3. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

La present política legal queda subjecta a l'establert en les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts es sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona, sempre que això no sigui contrari al que disposa l'article 29 de la LSSI.

4. Condicions d'ús.

L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, les bones costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d'aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d'interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal ús de la mateixa per part d'altres usuaris.

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la pàgina web.

5. Condicions particulars.

Aquest Avís Legal és aplicable per a qualsevol Usuari que accedeixi a la pàgina web titularitat de Finocam.

Els usuaris que lliurin les seves dades personals per a qualsevol de les funcionalitats de la pàgina web de Finocam hauran d'acceptar la Política de Privacitat.